განხორციელდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა - „კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის“ (GGLD).

 პროექტი განმხორციელებელი: საბავშვო ბაღების მხარდამჭერი ასოციაცია(KSA)

პროექტის მიზნები და ამოცანები:

პროექტის მხარდამჭერი და პარტნიორი -ჩეხეთის კარიტასი

სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრსა  და ჩეხეთის კარიტასს შორის თანამშრომლობა 2017 წლიდან დაიწყო. თანამშრომლობის მიზანი იყო  ინოვაციური მოდელის დანერგვა აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის ზუგდიდის ერთ-ერთ საბავშო ბაღში, სადაც აღსაზრდელებს შევთავაზებდით ჯანსაღი და ჰარმონიული განვითარებისკენ, აგრეთვე მათი ადაპტაცია-სოციალიზაციისკენ მიმართულ სერვისს.

2022 - ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი- ყველა უფლება დაცულია