ბაღის აღსაზრდელთა მიღების წესი დამტკიცდა

ბაღის აღსაზრდელთა მიღების წესი დამტკიცდა

საკრებულომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრის მართვაში არსებული სკოლამდელი

აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციისა და მიღება-ამორიცხვის წესი" დაამტკიცა.


2022 - ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი- ყველა უფლება დაცულია