ტრენინგი -,, წყალი და სანიტარია,, სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომლებისათვის

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღის წარმომადგენლებმა სსდმ ცენტრის ორგანიზებითა და საქართველოს წითელი ჯვრის მხარდაჭერით გამართულ ტრენინგზე მიიღეს ინფორმაცია სანიტარული ნორმების დაცვის, წყლის სისუფთავის შენარჩუნების, რაციონალურად მოხმარების და ბაღებში უსაფრთხო

წყლის შესახებ.
თემატიკის აქტუალობის გათვალისწინებით, აღნიშნული ტრენინგის გამართვა მომავალშიც იგეგმება.


2022 - ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი- ყველა უფლება დაცულია