შეღავათიანი ტარიფი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე!

შეღავათიანი ტარიფი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე!

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალური ავტობუსით მგზავრთა გადაყვანის შეღავათიანი ტარიფების დადგენილების თანახმად - სკოლამდელი - სააღმზრდელო დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის 50% - იანი ფასდაკლება ვრცელდება!
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტის თემის საბავშვო ბაღების თანამშრომლები ამ სერვისით უკვე სარგებლობენ!

2022 - ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი- ყველა უფლება დაცულია